Báo giá quảng cáo Pr Sức Khỏe Đời Sống

Báo giá quảng cáo Pr Sức Khỏe Đời Sống 

Website

Số liệu

Loại bài

LOẠI 1

LOẠI 2

LOẠI 3

LOẠI 4

LOẠI 5

LOẠI 6

LOẠI 7

SUCKHOEDOISONG.VN

Price

10,000,000

8,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

Max (estimate)

 

 

 

 

 

 

 

Min (Estimate)

 

 

 

 

 

 

 

Popular

6k

4k

3-4k

2-3k

2-3k

2k

1-2k