Báo giá quảng cáo Pr - Genk.vn

Báo giá quảng cáo Pr - Genk.vnWebsite

Số liệu

Loại bài

LOẠI 1

LOẠI 2

LOẠI 3

LOẠI 4

GENK.VN

Price

15,000,000

10,000,000

8,000,000

4,000,000

Max (estimate)

 

 

 

 

Min (Estimate)

 

 

 

 

Popular

8-10k

5k

3k

2k