Báo giá quảng cáo Mobile

Báo giá quảng cáo Mobile 

Loại hình quảng cáo

Hệ điều hành hỗ trợ

Mức giá(VNĐ)

Quy chuẩn banner

Pop Up

ios/os
Android
Window Phone

65,000/CPM

Banner: 320x450px, 640x1280px
Định dạng: jpg,gif, png
Dung lượng: tối đa 150kb

Big Article

Tất cả các hệ điều hành

25,000/CPM

Banner: 640x860px
Định dạng: jpg,gif, png
Dung lượng: tối đa 150kb

Catfish

ios/os
Android
Windows Phone

15,000/CPM

Banner: 320x50px
Định dạng: jpg,gif, png
Dung lượng: tối đa 80kb

Inpage Fullscreen

ios/os
Android
Window Phone

45,000/CPM
5,000/CPC

Banner: 640x1280px, 1280x640px
Định dạng: jpg, gif, png
Dung lượng: tối đa 150kb

Sponsored Box

Tất cả các hệ điều hành

3,000/CPC

Banner: 300x150px
Định dạng: jpg, gif, png
Dung lượng: tối đa 80kb

Gói Click

Tất cả các hệ điều hành

3,000/CPC

Banner: 300x150px; 640x1280px,
1280x640px; 320x50px, 640x860px, 640x250px
Định dạng: jpg, gif, png

Top Banner

Tất cả các hệ điều hành

25,000/CPM

Banner: 640x250px
Định dạng: jpg, gif, png
Dung lượng: tối đa 150kb