Bảng giá booking quảng cáo post trên fanpage welax.vn

Bảng giá booking quảng cáo post trên fanpage welax.vnWelax Là Fanpage đặc sắc, góp phần tạo trend trên mạng xã hội, và chiến dịch viral Marketing

Tổng số fan: 1,000,000 + người.

Tổng tương tác: 50,939,287 Engagements/ Tháng

Video: 57,954,588 Views

Reach: 19,151,931 người

Số liệu cập nhật tháng 2/2017

image from bao_gia_fanpage_2017-14image from bao_gia_fanpage_2017-14